На даний момент 163 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Податковий кодекс

Щодо порядку декларування акцизного податку

e-mail Друк PDF

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 23.02.2015 р. N 6036/7/99-99-19-03-03-17

ГУ ДФС в областях,

м. Києві,

Міжрегіональному головному управлінню

ДФС - Центральному офісу

з обслуговування великих платників

Щодо порядку декларування акцизного податку

Державна фіскальна служба України у зв'язку із численними запитами платників податку та фахівців підпорядкованих структурних підрозділів ДФС щодо кампанії декларування податкових зобов'язань з акцизного податку повідомляє таке. 01.01.2015 набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України (щодо податкової реформи)" (далі - Закон N 71). З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), відповідно до пункту 46.5 статті 46 Кодексу розроблено та затверджено наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 105/26550 (далі - Наказ N 14). Наказ N 14 набрав чинності з дня офіційного опублікування - 30 січня 2015 року (опубліковано в Офіційному віснику України, 2015, N 6). У зв'язку з набранням чинності Наказом N 14 втратили чинність накази Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1026 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 29/18767, та від 24.12.2010 N 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 86/18824 (далі - Наказ N 1030). Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною. Згідно зі статтею 223 Кодексу базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю. Декларація акцизного податку (далі - Декларація) складається та подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду. При цьому платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку. Декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника. Місцем реєстрації платника, що є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, є місцезнаходження пункту продажу товарів. Особливу увагу звертаємо стосовно платників податків - суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, - такі платники заповнюють лише розділ Ґ та додаток 6 до Декларації і подають їх до контролюючого органу за місцезнаходженням пункту продажу товарів. З метою правильного розподілення сум акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів між місцевими бюджетами розділ Ґ (код операції Ґ2) та додаток 6 до Декларації пов'язані з кодами адміністративних одиниць відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (далі - КОАТУУ). Таким чином, декларація зазначеними вище платниками акцизного податку подається до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на якій розташовано пункт продажу підакцизних товарів, а саме: суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають один або декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться в одній адміністративно-територіальній одиниці, тобто за одним кодом КОАТУУ, зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша Декларації та заповнюють додаток 6 до Декларації відповідно до цього коду КОАТУУ. При цьому до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю за вказаним кодом КОАТУУ, подається Декларація з одним додатком 6 до Декларації; суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, об'єднана ДПІ або міська ДПІ, яка обслуговує декілька районів міста), зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша Декларації та заповнюють додаток 6 до Декларації окремо за кожним кодом КОАТУУ. При цьому до одного контролюючого органу, що обслуговує відповідні адміністративно-територіальні одиниці з різними кодами КОАТУУ, подається одна Декларація з відповідною кількістю додатків 6 до Декларації; суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, при цьому кожна адміністративно-територіальна одиниця обслуговується окремим контролюючим органом, подають до такого контролюючого органу, що обслуговує відповідну адміністративно-територіальну одиницю за місцем продажу підакцизних товарів (кодом КОАТУУ), окрему Декларацію з відповідною кількістю додатків 6 до Декларації. У графі 07 титульного аркуша до конкретної Декларації зазначаються адреси пунктів продажу товарів, які відносяться до певної адміністративно-територіальної одиниці (коду КОАТУУ). Відповідно до статті 46 Кодексу застосування нової форми декларації (розрахунків) можливе після набрання нею чинності, тобто її оприлюднення, та лише з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення. До визначення нових форм декларації, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Отже, звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період січень 2015 року для платників акцизного податку, крім платників, визначених підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, повинна подаватись за формами, затвердженими Наказом N 1030. Платники, визначені підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а саме: суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів; оптові постачальники електричної енергії, виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії; власники ввезених на митну територію України вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі, з яких справляється акцизний податок, за умови подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації таких транспортних засобів у січні 2015 року, мають право подати звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період січень 2015 року за формами, затвердженими Наказом N 14. При цьому, оскільки відповідно до статті 49 Кодексу податкова декларація може бути подана за вибором платника (окрім платників податків, що належать до великих та середніх підприємств) як в електронному, так і в паперовому вигляді, представники контролюючого органу не мають права обмежувати платників у способах подання декларації. Починаючи з 01 березня 2015 року (за звітний період лютий 2015 року), податкові декларації з акцизного податку повинні подаватися всіма платниками акцизного податку тільки за формами у редакції Наказу N 14. Згідно з пунктом 36.1 статті 36 Кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором (пункт 36.2 статті 36 Кодексу). Разом з тим, оскільки податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс пов'язує сплату ним податку (пункт 37.2 статті 37 Кодексу), а виконанням податкового обов'язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (стаття 38 Кодексу), то незалежно від дати набрання чинності наказом, яким затверджується форма декларації акцизного податку, виконання податкового обов'язку у вигляді сплати у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань з акцизного податку повинно бути виконано у встановлений податковим законодавством строк. Останній день виконання податкового обов'язку у вигляді сплати у повному обсязі акцизного податку за січень 2015 року - 02 березня 2015 року. Наголошуємо, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених Кодексом (пункт 36.5 статті 36 Кодексу). Щодо встановлення відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації акцизного податку за січень 2015 року за формою в редакції Наказу N 14: не вбачається підстав для застосування відповідальності за неподання до 20.02.2015 податкової декларації акцизного податку за січень 2015 року за формою в редакції Наказу N 14 або несвоєчасне подання такої податкової декларації до 20.03.2015 (граничний строк подання декларації за формою, яка набрала чинності відповідно до Наказу N 14). Відповідно до змін, внесених до статті 49 Кодексу Законом N 71, обов'язок подавати декларацію акцизного податку у платника виникає за кожний звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, тобто у разі відсутності об'єктів (показників) оподаткування у звітному періоді декларація за такий звітний період може не подаватися. Однак ця норма не стосується платників акцизного податку, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством. Такі платники зобов'язані за кожний звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді. Голова І. О. Білоус

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635604936654498424.aspx
© Buhgalter911.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів

e-mail Друк PDF
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.01.2015 № 722/5/99-99-19-01-01-16


Головам обласних рад, Київської міської ради
Головам обласних державних адміністрацій,
Київської міської державної адміністрації


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборівДержавна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі – Закон №71) та на виконання п. 3 протоколу селекторної наради, яку проводив Прем’єр-міністр України Яценюк А.П. 13.01.2015 з питань підготовки і прийняття місцевих бюджетів та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи, повідомляє.

Про оподаткування податком на додану вартість

e-mail Друк PDF

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 09.10.14 № 6875/7/99-99-19-03-02-17

Про оподаткування податком на додану вартість

Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 3 вересня 2014 року № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі – постанова № 410) повідомляє.

Особи відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету

e-mail Друк PDF

Інформаційно-комунікаційний департамент

Відповідно до п.п. 1.5 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи визначені у ст. 171 Податкового Кодексу України, а саме:

1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів є :

- податковий агент – для оподаткованих доходів з джерела їх походження в Україні;

- платник податку – для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільнених від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

Про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.07.2014 р. № 16051/7/99-99-18-02-01-17

ГУ Міндоходів в областях та місті Києві

Про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців


Міністерство доходів і зборів України інформує, що 08.07.2014 набув чинності Закон України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом» (далі – Закон № 1258).

Основні зміни, внесені Законом № 1258, полягають у такому:

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування платників єдиного податку

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 06 травня 2014 року N 276

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування платників єдиного податку

Об индексации нормативной денежной оценки земель в 2014 году

e-mail Друк PDF

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 15.01.2014 г. N 693/7/99-99-15-03-01-17

Об индексации нормативной денежной оценки земель в 2014 году

Министерство доходов и сборов Украины во исполнение статьи 289 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) относительно ежегодной индексации нормативной денежной оценки земель сообщает следующее.

Щодо документів про взяття на облік платників податків

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.01.2014 р. N 106/7/99-99-18-02-04-17
Митницям Міндоходів

Щодо документів про взяття на облік платників податків

За результатами розгляду листа Київської митницi Міндоходів вiд 13.12.2013 р. N 06.01-39/1111-5452 стосовно перелiку документiв, якi подаються особами, якi здiйснюють операцiї з товарами, для взяття на облiк, Мiнiстерство доходiв і зборiв України повiдомляє наступне.

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2014 року N 25
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, наказую:

Останнє оновлення ( Понеділок, 20 січня 2014, 09:00 )

Щодо оподаткування ПДФО допомоги на випадок тимчасової втрати працездатності, отриманої платником єдиного податку

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.12.2013 р. N 6366/І/99-99-17-02-02-15

Щодо оподаткування ПДФО допомоги на випадок тимчасової втрати працездатності, отриманої платником єдиного податку

Міністерством доходів і зборів України розглянуто лист <…> щодо оподаткування коштів, які виплачуються фізичній особі - платнику єдиного податку другої групи, з Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за період перебування на лікарняному, і повідомляється.

Про затвердження Порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

e-mail Друк PDF

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21.10.2013 р. № 603

Про затвердження Порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

<< Початок < Попередня 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Кінець >>

Сторінка 1 з 11
+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru