На даний момент 40 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Новини || В законодавстві Статті Детальне обґрунтування недосконалості системи електронного адміністрування

Детальне обґрунтування недосконалості системи електронного адміністрування

e-mail Друк PDF

Детальне обґрунтування недосконалості системи електронного адміністрування, що передбачена нормами чинного законодавства

Закони України № 1621 та № 1690 приймались без оцінки впливу на економіку та без обговорення з представниками бізнесу та громадськості, що обумовило цілу низку суттєвих недоліків в системі електронного адміністрування та грошового забезпечення ПДВ, які полягають в наступному:

  1. Відсутність перехідного періоду обумовлює в першому місяці запровадження системи електронного адміністрування (в січні 2015 року) суттєве (від 8 до 15 % від обороту) відволікання оборотних коштів платників податків. Система електронного адміністрування запроваджує механізм постійного кредитування платниками податків бюджету шляхом перерахування коштів на спец рахунки з ПДВ, які умовно зараховуватимуться в рахунок майбутніх платежів.
  2. Система запроваджує механізм солідарної відповідальності платників податків. Такий механізм встановлений через відсутність додатка 8, який на сьогодні дає право включати в податковий кредит податок за податковими накладними, складеними з порушенням вимог Податкового кодексу України, або незареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, або не наданими покупцю. Внаслідок цього платник податку – покупець буде втрачати право на податковий кредит у разі помилок в податкових накладних, допущених продавцем, або відсутності їх належної реєстрації. Крім цього, на покупця товарів/послуг покладається обов’язок реєстрації розрахунків-коригувань до податкових накладних, які передбачають зменшення податкових зобов’язань продавця. Внаслідок цього, можливість зменшення податкових зобов’язань продавцем товарів/послуг буде залежати від дій або бездіяльності покупця таких товарів/послуг, а право на податковий кредит у покупця буде залежати від певних дій або бездіяльності продавця.
  3. Система не містить механізм повернення коштів з ПДВ-рахунків на поточні рахунки платників податків.
  4. До сьогоднішнього дня відсутній Порядок обліку від’ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України та залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані до 1 січня 2015 року, який був передбачений перехідними положеннями Закону № 1621. Це означає відсутність перехідних положень для врахування сум від’ємного значення податку та сум бюджетного відшкодування, відповідно, сформованих або заявлених станом на 1 січня 2015 року. Відсутність на сьогоднішній день механізму, який дозволив би зарахувати суми податкового кредиту, що виникли до 1 січня 2015 року, у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ за звітні податкові періоди, починаючи з січня 2015 року, призведе до грубого порушення прав платників податків та до втрати бізнесом десятків мільярдів гривень (за даними ДФС України на сьогоднішній день сума від’ємного значення становить 30,0 млрд. грн., сума бюджетного відшкодування, заявлена в рахунок майбутніх платежів, що обліковується на особових рахунках платників податків, - 13,8 млрд. грн.). Це катастрофічні втрати для бізнесу, що призведуть до вкрай негативних наслідків в економіці України та повної зневіри підприємців щодо ставлення держави до бізнесу.
  5. Скасування пункту 200.6 статті 200 Податкового кодексу України позбавляє платників податків права на зміну напрямку відшкодування сум податку, заявленого станом на 01.01.2015 року в рахунок майбутніх платежів. Відсутність чіткого та зрозумілого механізму, а також відсутність самого права на врахування від’ємного значення податку та сум бюджетного відшкодування, заявленого в рахунок майбутніх платежів станом на 01.01.2015 року, нівелює право платників податків на самостійно виправлення помилок, яке передбачене статтею 50 Податкового кодексу України.
  6. Система передбачає 100-відсоткову реєстрацію всіх податкових накладних, не залежно від суми та статусу покупця, що в рази ускладнює адміністрування ПДВ.
  7. Відсутній порядок віднесення до податкового кредиту у січні 2015 року суми ПДВ, нарахованої з операцій імпорту послуг та відображеної у складі податкових зобов’язань за грудень 2014 р.
  8. Одним із обов'язкових критеріїв, якому повинні відповідати платники для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування є наявність необоротних активів, залишкова вартість яких в 3 рази перевищує суму заявлену до відшкодування, тобто ціла група експортерів-трейдерів, у яких немає необоротних активів не може отримати відшкодування ПДВ в автоматичному режимі.
  9. Система не дає права на податковий кредит платникам ПДВ – покупцям за незареєстрованими продавцями податковими накладними, чим порушуються права таких платників податку. Ця норма також суперечить Директиві Ради 2006/112/ЕС «Про спільну систему податку на додану вартість» від 28 листопада 2006.
  10. До цього часу відсутні затверджені підзаконні акти щодо функціонування системи електронного адміністрування, а саме:

-          Порядок обліку від’ємного значення податку, задекларований до 1 січня 2015 року;

-         Наказ про затвердження нової форми податкової декларації з ПДВ та Порядку її заповнення;

-         Зміни до Порядку заповнення податкової накладної та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних;

На сьогоднішній день на офіційному сайті ДФС України не оприлюднене алгоритм обрахунку показників формули та джерела їх формування, а також відсутній чіткий порядок обміну інформації між ДФС України та Казначейством (до цього часу не укладена угода про періодичність, структуру та формат обміну інформацією та реєстрами платників податків, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування податку).

Крім цього, відсутній перехідний період для технічного запуску системи електронного адміністрування. На сьогоднішній день платники ПДВ позбавлені можливості налаштувати своє програмне забезпечення під нові вимоги законодавства у сфері адміністрування ПДВ: до цього часу невідомий механізм отримання податкових накладних в електронній формі від контрагентів, а також механізм отримання інформації з ДФС України про зареєстровані контрагентами платників ПДВ податкові накладні, які дають право таким платникам на податковий кредит та видачу своїх податкових накладних.

Технічна апробація системи електронного адміністрування після 1 січня 2015 року без будь-якого перехідного періоду та можливості завчасного технічного прилаштування до роботи нової системи, із залишенням повної відповідальності платників ПДВ за технічні збої цієї системи призведе до значних фінансових втрат бізнесу та постійних конфліктів останніх з контролюючими органами.

Відсутність необхідних підзаконних актів, а також необхідної для платників ПДВ повної інформації про функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, створює для них істотну правову невизначеність, у зв'язку з чим вони, фактично, будуть позбавлені м’якого перехідного періоду, що обернеться на практиці втратою права на передбачене законом зменшення податкових зобов'язань з ПДВ. Внаслідок цього платники ПДВ будуть змушені платити в бюджет зайві кошти, які вони не платили б у разі затвердження зазначених підзаконних актів. При певних обставинах така бездіяльність органів державної влади України може бути розцінена як порушення ст. 1 «Захист власності» Протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод («Конвенція»). З цього приводу Європейський суд з прав людини відзначав, зокрема, що:

• право на передбачене законом зменшення податкових зобов'язань є власністю, яка підлягає захисту відповідно до положень Конвенції (п. 53 Рішення у справі «Булвес А. Д. проти Болгарії»);

• відсутність ясного й точного акта законодавства створює умови для протиправного втручання в право власності, підлягає захисту відповідно до положень Конвенції (п.п. 50 і 56 Рішення у справі «Щокін проти України»).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru