На даний момент 258 гостей на сайті

Зміни законодавства у березні 2021 року

e-mail Друк PDF

Що змінилося

Суть змін

Дата набрання чинності

Підстава

Цінні папери

Торговці цінними паперами мають привести свою діяльність у відповідність до нових вимог

Встановили нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами (ЦП) та до договорів, які укладають під час провадження такої діяльності.

При цьому установлено, що договори, укладені за участю торговців ЦП до 27.03.2021, не потребують обов’язкового приведення у відповідність до нових вимог до завершення строку їх дії. Водночас такі договори не можуть бути продовжені на наступний строк без приведення їх у відповідність до нових вимог.

Договори на брокерське обслуговування, укладені торговцями ЦП до 27.03.2021, у разі приведення їх у відповідність до нових вимог щодо генерального договору, який укладає торговець ЦП з клієнтом, уважають генеральними договорами

27.03.2021

Рішення НКЦПФР від 03.11.2020 № 640, № 641

Транспорт

Ввели нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто

Розпочинається оформлення і видача національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі – ТЗ), тимчасового реєстраційного талона ТЗ, зразки та технічний опис бланка.

При цьому національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ, видані до 26.03.2021, є чинними протягом строку, на який їх видали

26.03.2021

Постанова КМУ від 16.09.2020 № 844

Трансфертне ціноутворення

Затвердили нову форму Звіту про контрольовані операції

У новій редакції виклали форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок її заповнення.

Звіт і Порядок привели у відповідність до Закону України від 16.01.2020 № 466-IX щодо:

 • визначення терміну «пов’язані особи» (для цілей трансфертного ціноутворення), яким, зокрема, збільшили поріг пов’язаності з 20 до 25% та запровадили нову категорію пов’язаних осіб — «утворення без статусу юридичної особи»;
 • особливостей застосування методів трансфертного ціноутворення для контрольованих операцій з сировинними товарами та використання переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін для таких товарів;
 • зазначення платниками податків використаних джерел інформації з метою забезпечення виконання вимог щодо обґрунтування в документації з трансфертного ціноутворення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;
 • використання під час здійснення перевірок з питань дотримання принципу «витягнутої руки» тих самих джерел інформації, що їх використовував платник податків.

Звіт потрібно подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

За правилами Податкового кодексу вперше оновлену форму Звіту подаватимемо за 2021 рік до 01.10.2022

19.03.2021

Наказ Мінфіну від 31.12.2020 № 841

Ввели форму Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Затвердили форму Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі — Повідомлення) і Порядок його складання.

Повідомлення подає платник податків, який у звітному році здійснював контрольовані операції, визначені пунктом 39.2 ПК.

Подавати Повідомлення потрібно в електронній формі через Е-кабінет до 01 жовтня року, що настає за звітним. Якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку є операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Якщо платник виявив, що у раніше поданому Повідомленні інформацію надав не в повному обсязі або Повідомлення містить помилки чи недоліки, має право подати:

 • нове Повідомлення (з позначкою «звітне нове») до граничного строку подання за такий самий звітний період;
 • уточнююче Повідомлення (з позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання за такий самий звітний період
19.03.2021

Наказ Мінфіну від 31.12.2020 № 839

Соцзабезпечення

Затвердили вартість путівки для пільговиків у 2021 році

У 2021 році встановили граничну вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян, а саме:

 • особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства — 8316,0 (462,0) грн без ПДВ;
 • особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства — 25165,0 (719,0) грн без ПДВ;
 • громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), — 6966,0 (387,0) грн з ПДВ
19.03.2021

Наказ Мінсоцполітики від 25.02.2021 № 104

Дивіденди

Уніфікували форму Розрахунку частини чистого прибутку

Затвердили нову форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі — Розрахунок).

Нова форма Розрахунку надає можливість платникам у разі виявлення ними помилок у раніше поданих Розрахунках здійснювати уточнення зобов’язань з частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів на державну частку, що підлягають сплаті до бюджету

16.03.2021

Наказ Мінфіну від 12.01.2021 № 4

Охорона праці

Діє новий перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Запрацювали нові:

У Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки уточнили:

 • роботодавцеві видаватимуть дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначили у групі А додатка 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначили у групі А Переліку машин;
 • виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видаватимуть дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначили у групі А Переліку машин, якщо іншу форму оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановили технічними регламентами;
 • виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначили у групі Б додатка 2, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б Переліку машин, здійснюють на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Також у новій редакції виклали форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Декларації, видані до 11.03.2021, є чинними до внесення змін до таких декларацій

11.03.2021

Постанова КМУ від 03.02.2021 № 77

Виробництво обладнання

Ввели нові вимоги до шумового випромінювання

Діє Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовують ззовні приміщень.

Його мета — захист здоров’я людей, охорона довкілля та обігу такого обладнання на ринку України.

Дія Технічного регламенту поширюється на обладнання, що використовується ззовні приміщень, яке зазначено в пунктах 15 і 17 Технічного регламенту та визначення видів якого наведено в додатку 1. Дія Технічного регламенту поширюється тільки на обладнання, що вводиться в обіг або експлуатацію як суцільний об’єкт, придатний для використання за призначенням. Додаткові пристрої, що не потребують підключення до елементів живлення та окремо вводяться в обіг або експлуатацію, не є об’єктом цього Технічного регламенту, крім ручних бетоноломів та вибійних молотків, а також гідравлічних молотів.

Дія Технічного регламенту не поширюється на:

 • обладнання, основним призначенням якого є перевезення вантажів та людей автомобільними, залізничними, водними, повітряними шляхами;
 • обладнання, що спеціально спроектоване та створене для військових цілей, для охорони громадського порядку, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а також швидкої та невідкладної медичної допомоги.

УВАГА! Надання на ринку та/або введення в експлуатацію обладнання, що ввели в обіг до 11.03.2021, не може бути заборонено чи обмежено з причин невідповідності такого обладнання всім або окремим вимогам Технічного регламенту.

Також оновили перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд. Державний ринковий нагляд за обладнанням, що використовується ззовні приміщень, здійснює Держпраці

11.03.2021

Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1186

Продовольство і корми

Визначено план дій щодо небезпечних харчових продуктів та кормів

Запрацював план дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами.

Він визначає заходи, що підлягають невідкладному здійсненню у разі, коли такі корми та харчові продукти безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або яку не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних заходів.

Надзвичайними визнають обставини, що одночасно відповідають таким ознакам:

 • виникають випадково або створені навмисно;
 • становлять ризик для здоров’я людини та/або тварини;
 • потребують прийняття термінових заходів з метою зниження або усунення ризику для здоров’я людини та/або тварини.

Цей план дій застосовують у разі, коли:

 • Держпродспоживслужба унаслідок перевірок або повідомлень отримує інформацію про те, що харчові продукти та/або корми безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або її не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних заходів;
 • небезпечний фактор у харчовому продукті та/або кормі встановлений;
 • небезпечний фактор не встановлений, однак наукові дані свідчать про зв’язок між споживанням харчових продуктів та/або кормів і виникненням негативних наслідків для здоров’я людини та/або тварини.

План дій включає такі заходи:

 • повідомлення про виникнення надзвичайних обставин;
 • здійснення перевірок;
 • аналіз ризику, пов’язаного з небезпечними харчовими продуктами та/або кормами;
 • вилучення та/або відкликання оператором ринку харчових продуктів та/або кормів (у разі прийняття відповідного рішення);
 • комунікація з громадськістю та споживачами.

План дій не застосовують у разі вилучення та/або відкликання харчових продуктів та/або кормів, які не мають невідповідностей законодавству про безпечність харчових продуктів та/або кормів за ініціативою оператора ринку

09.03.2021

Постанова КМУ від 03.02.2021 № 80

Оренда

Змінили порядок передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із землею

Уточнили порядок передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.

Відповідно до змін водні об’єкти надають у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.

У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом слід зазначати:

 • розмір орендної плати за водний об’єкт;
 • об’єм та площу водного об’єкта (водного простору), у т. ч. рибогосподарської технологічної водойми;
 • перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;
 • зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.

ЗВАЖТЕ! Орендарі, яким водний об’єкт надали в користування на умовах оренди, зобов’язані надавати іншим водокористувачам можливість спеціального водокористування. Але тільки, якщо таке спеціальне водокористування не заважає орендарю використовувати водний об’єкт для потреб, визначених у договорі оренди. Водокористувачі із дозволом на спецводокористування мають право скидати зворотні води в орендовані водні об’єкти у межах гранично допустимих норм скидання забруднюючих речовин.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затвердить КМУ. Копію договору оренди подаватимуть територіальному органу Держводагенства. Невід’ємною складовою такого договору буде паспорт водного об’єкта.

При цьому діючі до 02.03.2021 договори оренди водних об’єктів продовжують діяти. Поновлюють такі договори без проведення земельних торгів.

Якщо діючі до 02.03.2021 договори оренди земельних ділянок під водними об’єктами не містять умов щодо розміру орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований водний об’єкт, або щодо розміру орендної плати за водний об’єкт, то сторони зобов’язані визначити такі умови протягом року з 02.03.2021

02.03.2021

Закон України від 04.11.2020 № 963-IX

РРО

Оновили Державний реєстр РРО

Затвердили новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі – реєстр РРО).

Оновлений реєстр РРО містить перелік реєстраторів розрахункових операцій (188 моделей), дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

Також навели Перелік реєстраторів розрахункових операцій, виключених з державного реєстру РРО у 2016–2018 роках, експлуатація яких не дозволяється (7 моделей)

12.03.2021

Наказ ДПС від 12.03.2021 № 280

ПДВ

Оновили форми ПН/РК, ПДВ-звітності у частині нових ставок ПДВ

У новій редакції виклали форми декларації з ПДВ та додатків до неї, а також до форм ПН та РК.

Нові форми містять рядки та графи, призначені для відображення інформації щодо здійснюваних платниками ПДВ операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою у розмірі 14%.

Детальніше про зміни читайте у консультації

12.03.2021

Наказ Мінфіну від 01.03.2021 № 131

Оновили

Перелік кодів товарів за УКТ ЗЕД для блокування ПН/РК

Затвердили новий Перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовують для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.

До переліку включили 173 позиції із кодами УКТ ЗЕД для певних груп товарів

11.03.2021

Наказ ДПС від 11.03.2021 № 277

ПН і РК до них складайте за новими формами

Діють нові форми податкової накладної (ПН) та розрахунку коригування до неї (РК).

Зокрема, у шапці ПН та РК, поряд з інформацією про податковий номер платника податку та контрагента, треба вказувати новий реквізит — код джерела такого номера.

Нова максимальна кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можна зазначити в одній ПН — 99999 позицій.

Із 1 березня всі ПН і РК реєструйте в ЄРПН лише за новою формою. Навіть якщо їх склали раніше.

Якщо, починаючи з 01.03.2021, виникнуть підстави для складання РК до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021, та зареєстрованої в ЄРПН до цієї дати, то такий РК складайте за новою формою. Водночас у рядку «код» такого РК маєте проставити код ознаки «1», «2», «3», або «4» залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача)

Детальніше про зміни читайте у консультації.

01.03.2021

Наказ Мінфіну від 02.12.2020 № 734

Оновили ПДВ-звітність

У новій редакції виклали форми:

Зокрема, із форми ПДВ-декларації та УР виключили згадку про квартальний звітний період. Одночасно скасували і форму заяви про вибір кварталу для звітування. Не треба подавати порожні додатки.

Також серед змін:

 • об’єднали додатки Д1 (розрахунок коригування) та Д5 (розшифровка контрагентів) у єдиний додаток Д1 (відомості про суми ПДВ);
 • Додатки Д6–ДС9 отримали нові номери: Д5–ДС8 відповідно.

Вперше звітуйте за оновленою декларацією з ПДВ за березень 2021 року. Граничний термін подання — 20.04.2021. Новий УР подавайте починаючи з 01.04.2021 (ЗІР, категорія 101.24).

Детальніше про зміни читайте у консультації.

01.03.2021

Наказ Мінфіну від 02.12.2020 № 734

Діє знижена ставка ПДВ для аграріїв

Ввели знижену ставка ПДВ 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема:

 • великої рогатої худоби;
 • свиней;
 • молока незбираного;
 • пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку;
 • соняшнику та інших олійних культур.

Для реалізації цієї норми розробили нові форми податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК), ПДВ-звітності, які містять відповідні рядки та графи.

Детальніше про знижену ставку ПДВ – 14% читайте у консультації

01.03.2021

Закон України від 17.12.2020 № 1115-ІХ

Пенсії

Деяким категоріям осіб підвищили пенсії

Особам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячна пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо не досягає розміру середньої зарплати (доходу), яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, установили щомісячну компенсацію до 500 грн у межах зазначеного розміру.

У разі коли після встановлення зазначеної компенсаціі розмір пенсії (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2600 грн, таким особам надають доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яку враховують під час подальших перерахунків пенсії.

Читайте також:

01.03.2021

Постанова КМУ від 16.09.2020 № 849«Зміни законодавства у березні 2021 року»
Публікація Системи «Expertus: Головбух»
Докладніше: https://1gl-vip.expertus.ua/#/document/117/2047/dfas88wumb/?of=copy-6589990d8d

Додати коментар


Захисний код
Оновити

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru