На даний момент 62 гостей на сайті

Виплачуємо зарплату за видатковою відомістю. Як заповнити рядок «Видати» у видатковому касовому ордері?

e-mail Друк PDF

У разі видачі зарплати за видатковою відомістю касиром чи іншим працівником установи/підприємства, на якого за письмовим наказом керівника покладаються обов’язки, установлені для касирів, у рядку «Видати» касового ордеру вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення вказаної госпоперації і правильність її оформлення

ДФСУ у "ЗІР" (підкатегорія 109.15) нагадує, що Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою НБУ від 29.12.2017 р. №148 .

Відповідно до п. 26 розд. ІІІ Положення №148 видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3 до Положення №148) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Пунктом 40 розд. IV Положення №148 визначено, що підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції і режим роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства – юридичної особи (у тому числі у вихідні та святкові дні), внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства – юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

Згідно з п. 45 розд. IV Положення №148 касир/працівник іншої/іншого установи/підприємства, залучений на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей відповідно до законодавства України.

У/на установах/підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов’язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов’язків касира.

Установи/підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов’язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 9 Закону про бухоблік підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити, зокрема, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення та особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Формою видаткового касового ордеру передбачено рядок «Видати» з розшифровкою «(прізвище, ім’я, по батькові)».

Таким чином, у разі видачі зарплати за видатковою відомістю касиром чи іншим працівником установи/підприємства, на якого за письмовим наказом керівника покладаються обов’язки, установлені для касирів, у рядку «Видати» касового ордеру, що оформляється на загальну суму проведених касових операцій (видачі готівки за видатковою відомістю) вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення вказаної господарської операції і правильність її оформлення.


Від редакції

Податківці не звернули увагу на абз. 5 п. 32 розділу III Положення №148. За ним реквізити у ВКО "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача та в ПКО "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах на загальну суму проведених операцій.

А саме:

  • видача готівки за видатковими відомостями;
  • електронними платіжними засобами;
  • здавання готівки до банку;
  • отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі.

Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення. У переліку реквізітів, які можна не заповнювати, немає реквізиту "Видати".


Саме тому у ВКО на загальну суму готівки у реквізиті "Видати" зазначається прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає кошти (касир).

***

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Додати коментар


Захисний код
Оновити

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru