На даний момент 184 гостей на сайті

Про утворення Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва

e-mail Друк PDF

Документ 892-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2019

( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2019. Подивитися в історії? )


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2019 р. № 892
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, що додається.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 67Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 892

СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова Ради

Заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Голови ДПС

Заступник Голови Держмитслужби

Представник Антимонопольного комітету

Представник ДРС

Представник Національного банку (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Представники громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 892

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва

1. Координаційна рада з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою покращення умов для розвитку підприємництва, провадження фізичними особами підприємницької діяльності.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань щодо провадження господарської діяльності суб’єктами мікропідприємництва та малого підприємництва;

2) підготовка стратегічних рішень щодо проведення реформ у сфері сприяння розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва;

3) підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва;

4) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо сприяння розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, зокрема:

лібералізації умов та критеріїв віднесення фізичних осіб - підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (крім тих, що провадять високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій;

відповідальності фізичних осіб - підприємців за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій;

5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань щодо розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що представляють інтереси суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), експертів, фахівців (за згодою), що представляють інтереси суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що представляють інтереси суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва.

7. У рамках діяльності Ради за її рішенням можуть утворюватися робочі групи, персональний склад яких затверджується на засіданнях Ради.

Робочі групи Ради виконують завдання Ради за окремими напрямами відповідно до покладених на них завдань.

8. Головою Ради є заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови Ради, його заступника, секретаря та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, підписує протокол засідання Ради.

Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради.

Голова Ради або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Порядок денний засідання Ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

11. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані, зокрема, шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінекономіки.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru