На даний момент 64 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів КМУ Постанова вiд 26.10.2011 № 1113 Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного

Постанова вiд 26.10.2011 № 1113 Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення планових заходів державного

e-mail Друк PDF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2011 р. N 1113
Київ
Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з використанням прав на сорти рослин,
та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням
прав на сорти рослин, та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю), що додається.
2. Доповнити абзац третій пункту 1 критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права
інтелектуальної власності, та визначається періодичність
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174 ( 1174-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3491), після слів "у
сфері інтелектуальної власності" словами "(крім законодавства у
сфері охорони прав на сорти рослин)".
3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести у
місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1113
КРИТЕРІЙ,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з використанням прав на сорти рослин,
та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності,
пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної
власності - сортів рослин, та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), є
дотримання законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
2. З урахуванням установленого критерію суб'єктів
господарювання, які провадять господарську діяльність, пов'язану з
використанням об'єктів права інтелектуальної власності - сортів
рослин (далі - суб'єкти господарювання), відносять до одного з
трьох ступенів ризику: високого, середнього, незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, які провадять діяльність, пов'язану з
використанням посадкового матеріалу сорту, майнові права
інтелектуальної власності якого засвідчені патентом та майнове
право на поширення якого засвідчене свідоцтвом про державну
реєстрацію з дотриманням законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, які є роботодавцями (власниками майнових прав)
та здійснюють виплату винагороди авторові (авторам) сортів рослин
відповідно до законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються
з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на
два роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на
п'ять років.

( Текст взято з сайту "Законодавство України" )

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru