На даний момент 151 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів Інші нормативно-правові акти Постанова Національного банку України від 07.06.2012 № 224 Про внесення змін до Положення про валютний контроль

Постанова Національного банку України від 07.06.2012 № 224 Про внесення змін до Положення про валютний контроль

e-mail Друк PDF
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
07.06.2012 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2012 р.
за N 1023/21335

Про внесення змін
до Положення про валютний контроль

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000
N 49 ( z0209-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У розділі 2: пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами
в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку
тягне за собою накладення штрафу на резидента в розмірі,
еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися під
час розрахунків, перерахованій у валюту України за офіційним
курсом гривні до іноземних валют та банківських металів,
установленим Національним банком на день здійснення таких операцій
(під час розрахунків у валюті України - на суму таких
розрахунків). Здійснення розрахунків в іноземній валюті між резидентами та
нерезидентами в межах торговельного обороту через відкриті в
уповноважених банках рахунки представництв цих нерезидентів є
використанням іноземної валюти як засобу платежу на території
України і потребує індивідуальної ліцензії Національного банку"; абзац третій пункту 2.8 замінити п'ятьма новими абзацами
такого змісту: "Перекрученням звітності про валютні операції під час
складання форм звітності банками, іншими фінансовими установами та
національним оператором поштового зв'язку є: допущення помилки у будь-якому показнику, який не є
кількісним (у тому числі в коді ЄДРПОУ, номері та даті контракту,
коді валюти, коді країни тощо), за однією формою звітності про
валютні операції за звітний період під час складання такої форми
та невиправлення помилки у строки, визначені Правилами; допущення помилки в кількісному показнику, який не є грошовим
показником (тобто не визначається в одиницях валют), за однією
формою звітності про валютні операції за звітний період під час
складання такої форми та невиправлення помилки у строки, визначені
Правилами, за умови, що така помилка призвела до зміни розміру
цього показника на 5 і більше відсотків; допущення помилки в кількісному показнику, який є грошовим
показником (тобто визначається в одиницях валют), за однією формою
звітності про валютні операції за звітний період під час складання
такої форми та невиправлення помилки у строки, визначені
Правилами, за умови, що така помилка призвела до зміни розміру
цього показника на 5 і більше відсотків, але не менше ніж на суму,
еквівалентну 25 000 гривень. Поріг суттєвості допущеної банками, іншими фінансовими
установами та національним оператором поштового зв'язку помилки у
відсотках у формі статистичної звітності про валютні операції
розраховується як різниця між помилковим і правильним значенням
кількісного показника, віднесена до значення правильного показника
у формі звітності про валютні операції. Зазначений розрахунок
здійснюється відносно кожного окремого кількісного показника".
1.2. В абзаці п'ятому пункту 3.5 розділу 3 цифри та слова "30
календарних днів після закінчення строку для добровільної сплати
штрафу" замінити словами "строку, встановленого законодавством
України".
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома територіальних управлінь Національного банку України та
банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова С.Г.Арбузов

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru