На даний момент 177 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів Міський Виконком Порядок взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру

Порядок взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру

e-mail Друк PDF

Про затвердження Порядку взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру - рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок

Керуючись Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру -  рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок.

2. Управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради спільно з управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради розробити та надати до відділу дозвільних процедур Миколаївської міської ради інформаційні картки (регламенти) щодо надання документа дозвільного характеру - рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок протягом 5 робочих днів з моменту набрання чинності цим рішенням.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гуллєра В.І.

Міський голова                                                                              Чайка В.Д.

Затверджено

рішенням

виконкому Миколаївської міської ради

від _________

№ __________

Порядок взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру -  рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди)  земельних ділянок

  1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає процедурні питання щодо взаємодії державного адміністратора відділу дозвільних процедур Миколаївської міської ради (далі – державний адміністратор), управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради та управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради щодо надання суб’єкту господарювання документу дозвільного характеру -  рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок .

2. Порядок передачі та розгляду заяви суб’єкта господарювання на отримання рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок

2.1. Державний адміністратор приймає від суб’єкта господарювання заяву встановленої форми на отримання рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних  (далі – рішення).

До заяви додаються:

- копія доручення керівника юридичної особи або нотаріально посвідченого доручення фізичної особи - підприємця щодо ведення справи по оформленню документів на право користування земельною ділянкою (у разі подання заяви уповноваженою особою);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи – підприємця;

- копія статуту юридичної особи;

- копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи);

- копія паспорта громадянина України (для фізичної особи – підприємця);

- копії документів, що посвідчують право власності на будівлі та споруди та  технічного паспорта КП “ММБТІ”  (у разі наявності будівель та споруд);

- графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500, з нанесенням контурів земельної ділянки, зазначеній у заяві суб’єкта господарювання.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

2.2. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі встановленої форми.

2.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

2.4. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

2.5.Після отримання державним адміністратором заяви та документів, що до неї додаються, державний адміністратор формує дозвільну справу,  у якій зберігаються копія заяви на отримання рішення, опис документів, що додаються до неї.

2.6.Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до заступника міського голови, до повноважень якого відносяться архітектурно – земельні питання (далі – заступник міського голови), у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

2.7. Заступник міського голови розглядає заяву та документи, що додаються до неї, у день її надходження,  та не пізніше наступного робочого дня передає вказані документи із відповідною резолюцією до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

2.8.Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом не більше ніж 5 робочих днів з дня одержання від заступника міського голови заяви та документів, що додаються до неї, готує рекомендаційний висновок щодо можливості або неможливості прийняття рішення міської ради.

У разі необхідності уточнення інформації, що міститься у заяві суб’єкта господарювання та документах, що до неї додаються,  або з’ясування додаткових відомостей, управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради звертається до суб’єкта господарювання письмово або телефоном, та визначає час та місце надання необхідної інформації.

2.9.Висновок управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради щодо можливості прийняття рішення міської ради разом із заявою та документами, що додаються до неї, передається до заступника міського голови, який не пізніше наступного робочого дня передає зазначені документи  державному адміністратору.

Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання від заступника міського голови передає вказані документи до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.

2.10.Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 10 робочих днів з дня отримання від державного адміністратора висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради щодо можливості прийняття рішення міської ради, заяви та документів, що додаються до неї, готує проект рішення міської ради та забезпечує його винесення на розгляд чергової сесії міської ради шляхом надання до апарату ради проекту рішення міської ради, оформленого у порядку, встановленому Регламентом Миколаївської міської ради.

У разі необхідності уточнення інформації, що міститься у заяві суб’єкта господарювання та документах, що до неї додаються,  або з’ясування додаткових відомостей, управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради звертається до суб’єкта господарювання письмово або телефоном, та визначає час та місце надання необхідної інформації.

2.11. У разі підготовки управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради висновку щодо неможливості прийняття рішення міської ради, управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом 14 робочих днів з дня закінчення терміну, встановленого для підготовки висновку, готує проект рішення виконкому міської ради про відмову у передачі у власність, наданні у постійне користування та оренду (продовження оренди) земельних ділянок, та забезпечує його винесення на розгляд чергового засідання виконкому міської ради шляхом надання до департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради проекту рішення виконкому міської ради, оформленого у встановленому порядку.

2.12.  Міська рада (виконком міської ради) розглядає та приймає рішення щодо видачі документа дозвільного характеру (або відмови у його видачі) протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Регламенту Миколаївської міської ради.

2.13. Після прийняття рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження оренди)  земельних ділянок, управління земельних ресурсів  Миколаївської міської ради протягом не більш ніж 10 робочих днів з дня закінчення чергової сесії міської ради надає державному адміністратору належним чином оформлений та засвідчений витяг з рішення міської ради.

Після прийняття рішення виконкому міської ради про відмову у продажу, передачі у власність, наданні у постійне користування та оренду (продовження оренди)  земельних ділянок, управління містобудування та архітектури протягом не більш ніж 10 робочих днів з дня проведення засідання виконкому міської ради надає державному адміністратору належним чином оформлений та засвідчений витяг з рішення виконкому міської ради.

2.14. Державний адміністратор здійснює валову реєстрацію витягів з рішення міської ради, заносить відповідний запис до журналу встановленої форми та наносить номер на витяг з рішення міської ради.

2.15. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (або управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради) витягу з рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження оренди)  земельних ділянок (або рішення виконкому про відмову передачі у власність, наданні у постійне користування та оренду (продовження оренди)  земельних ділянок) повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі витягу з рішення міської ради.

2.16. Факт отримання витягу з рішення засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.

2.17. Копія витягу з рішення міської ради долучається до відповідної дозвільної справи.

2.18. Під час передачі витягу суб’єкту господарювання державний адміністратор інформує суб’єкта господарювання про необхідність звернення до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для укладення відповідного договору (у тому числі до представника управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, що здійснює прийом у Миколаївському єдиному дозвільному центрі).

_________________________________________________________

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru