На даний момент 52 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів КМУ ПОРЯДОК видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин

ПОРЯДОК видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин

e-mail Друк PDF
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1378
Київ
Про затвердження порядків видачі
погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин, сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження вимогам щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких
металів і сертифіката про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до частини шістнадцятої статті 16-1 Закону України
"Про захист рослин" ( 180-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок видачі погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин;
Порядок видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1378
ПОРЯДОК
видачі погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин

1. Цей Порядок визначає умови видачі погодження на ввезення
на територію України засобів захисту рослин, а саме інсектицидів
(крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіцидів, гербіцидів,
засобів, що використовуються для запобігання проростанню
паростків, родентицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), а
також аналогічних їм засобів (крім окремих партій, які ввозяться з
дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань
та наукових досліджень), що використовуються у сільському
господарстві (далі - погодження).
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з торгівлею та
обігом засобів захисту рослин.
3. Погодження видається Держветфітослужбою на кожну окрему
партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України,
за формою згідно з додатком 1.
Партією засобів захисту рослин вважається будь-яка кількість
товару з однаковим найменуванням та властивостями (діючою
речовиною та препаративною формою), виробленого протягом
визначеного виробником періоду за однакових умов на одному
підприємстві, що транспортується одним транспортним засобом,
супроводжується одним товаросупровідним документом і одним
сертифікатом якості.
4. Для одержання погодження суб'єкт господарювання (далі -
заявник) подає Держветфітослужбі заяву за формою згідно з
додатком 2, до якої додаються:
результати аналітичних досліджень засобів захисту рослин, які
ввозяться в Україну, видані спеціалізованими територіальними
лабораторіями Держветфітослужби;
засвідчені заявником копії:
- документа, який підтверджує наявність умов для зберігання
та реалізації засобів захисту рослин (санітарний паспорт на
складське приміщення або договір оренди такого приміщення, якщо
суб'єкт господарювання не є його власником);
- контракту з нерезидентом та специфікації до нього. У разі
коли контракт або специфікацію складено іноземною мовою, заявник
додає переклад на українську мову, засвідчений в установленому
порядку;
- реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію
препарату;
- ліцензії, що підтверджує право заявника на провадження
господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин);
- сертифіката якості засобів захисту рослин.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у документах, поданих для отримання погодження.
5. Ввезення засобів захисту рослин на територію України
здійснюється за згодою власника реєстраційного посвідчення про
державну реєстрацію препарату, яка підтверджується листом або
контрактом.
6. Погодження оформляється у двох примірниках, один з яких
видається заявникові, другий - залишається в Держветфітослужбі.
7. Рішення про видачу або відмову у видачі погодження
приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд
відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється
заявникові.
Підстави для відмови у видачі погодження визначені
статтею 16-1 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ).
Погодження підписується Головним державним фітосанітарним
інспектором України або його заступником і скріплюється печаткою
Держветфітослужби.

Додаток 1
до Порядку видачі погодження
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
Державний Герб України
Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України
ПОГОДЖЕННЯ
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
від _______________ 20__ р. N _________

Видане ______________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Контракт ____________________________________________________
(номер, дата укладення, виробник, постачальник)
__________________________________________________________________
Предмет контракту на окрему партію __________________________
(код товару __________________________________________________________________
згідно з УКТЗЕД, його найменування, кількість, одиниця виміру)
__________________________________________________________________
Результати аналітичних досліджень ___________________________
__________________________________________________________________
Пункт пропуску через державний кордон _______________________
__________________________________________________________________
Дійсне до ___________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку видачі погодження
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України
ЗАЯВА
про видачу погодження на ввезення
на територію України засобів захисту рослин

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контракт ____________________________________________________
(номер, дата укладення, виробник, постачальник)
__________________________________________________________________
Предмет контракту на окрему партію __________________________
(код товару
__________________________________________________________________
згідно з УКТЗЕД, його найменування, кількість, одиниця виміру)

Пункт пропуску через державний кордон _______________________
__________________________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1378
ПОРЯДОК
видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів і сертифіката про дотримання
регламентів застосування пестицидів
і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає умови видачі територіальним органом
Держветфітослужби - Головною державною фітосанітарною інспекцією,
державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим,
державною фітосанітарною інспекцією в області (далі - державна
фітосанітарна інспекція) сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
вимогам щодо вмісту в ній залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів (далі - сертифікат відповідності
продукції) і сертифіката про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
(далі - сертифікат про дотримання регламентів).
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з експортом, а
також торгівлею та обігом сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження на території України (далі -
заявник).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про захист рослин" ( 180-14 ).
4. Заявник подає дозвільному центру за своїм
місцезнаходженням:
1) для одержання сертифіката відповідності продукції - заяву
за формою згідно з додатком 1, до якої додаються результати
аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження, проведених спеціалізованими територіальними
лабораторіями Держветфітослужби або Держсанепідслужби;
2) для одержання сертифіката про дотримання регламентів -
заяву за формою згідно з додатком 2, до якої додаються:
результати аналітичних досліджень сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, проведених
спеціалізованими територіальними лабораторіями Держветфітослужби
або Держсанепідслужби;
засвідчені заявником копії:
- журналу обліку пестицидів і агрохімікатів, що
застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження;
- сертифікатів якості засобів захисту рослин, що
застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження.
Заява та документи, необхідні для отримання сертифіката
відповідності продукції та сертифіката про дотримання регламентів,
не пізніше наступного робочого дня передаються до відповідної
державної фітосанітарної інспекції.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката
відповідності продукції та сертифіката про дотримання регламентів
приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд
відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється
заявникові.
Підстави для відмови у видачі зазначених сертифікатів
визначені статтею 16-1 Закону України "Про захист рослин"
( 180-14 ).
6. Сертифікат відповідності продукції за формою згідно з
додатком 3 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, що супроводжується
одним товаросупровідним документом.
7. Сертифікат про дотримання регламентів за формою згідно з
додатком 4 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, які вироблені на
одній земельній ділянці.
8. Сертифікат відповідності продукції та сертифікат про
дотримання регламентів оформляються у двох примірниках, один з
яких видається заявникові, другий - залишається в державній
фітосанітарній інспекції, що його видала.
Сертифікати підписуються керівником державної фітосанітарної
інспекції та скріплюються печаткою відповідного органу.

Додаток 1
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів

__________________________________
(вхідний номер і дата надходження)
Керівникові _________________________
(найменування державної
фітосанітарної інспекції)
_____________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

ЗАЯВА
на отримання сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження вимогам щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Найменування сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження (тонн, кілограмів, літрів) ____________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
(область, район, площа вирощування сільськогосподарської культури)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

Додаток 2
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів

__________________________________
(вхідний номер і дата надходження)
Керівникові _________________________
(найменування державної
фітосанітарної інспекції)
_____________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

ЗАЯВА
на отримання сертифіката про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Найменування сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження (тонн, кілограмів, літрів) ____________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
(область, район, площа вирощування
__________________________________________________________________
сільськогосподарської культури)
Відомості про пестициди та агрохімікати _____________________
(найменування
__________________________________________________________________
препаратів, норми витрати і дата останньої обробки
__________________________________________________________________
під час виробництва сільськогосподарської продукції)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

Додаток 3
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
_________________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)
СЕРТИФІКАТ
відповідності сільськогосподарської продукції
та сировини рослинного походження вимогам
щодо вмісту в них залишкової кількості
пестицидів, агрохімікатів
та важких металів
від _____________ 20__ р. N ___

Виданий _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що _______________________________________________________
(найменування сільськогосподарської продукції
__________________________________________________________________
та сировини рослинного походження)
відповідає вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості
пестицидів, агрохімікатів та важких металів.
Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) _____________________
(словами)
__________________________________________________________________
Результати аналітичних досліджень спеціалізованих
територіальних лабораторій _______________________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
(область, район, площа вирощування
__________________________________________________________________
сільськогосподарської культури)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
_________________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)
СЕРТИФІКАТ
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
від _____________ 20__ р. N ___

Виданий _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що під час виробництва ___________________________________
(найменування сільськогосподарської
__________________________________________________________________
продукції та сировини рослинного походження)

дотримано регламенти застосування пестицидів і агрохімікатів.
Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) _____________________
(словами)
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та/або
сировини рослинного походження ___________________________________
(область, район, площа вирощування)
__________________________________________________________________
Відомості про пестициди та агрохімікати _____________________
(найменування
__________________________________________________________________
препаратів, норми витрати і дата останньої обробки під час
__________________________________________________________________
виробництва сільськогосподарської продукції)
Результати аналітичних досліджень спеціалізованих
територіальних лабораторій _______________________________________
__________________________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

( ДЖЕРЕЛО документа - http://zakon1.rada.gov.ua )

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru