На даний момент 155 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

податковий календар на квітень 2010

e-mail Друк PDF

Податковий календар на квітень 2010 року

 

Дата

Податок, збір , платіж

Законодавчі та нормативні акти

5 квітня

Останній день подання звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи, платника єдиного податку за І квартал 2010 року

П. 9 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599

6 квітня

Останній день сплати авансового внеску за третю декаду березня 2010 року з:

–         рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

–         рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

–         рентної плати за транзитне транспортування аміаку.

П.6 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою КМУ від 08.06. 2005 р. № 424.

П.5 Прикінцевих положень Закону України від 03.06.08 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

 

9 квітня

Останній день сплати авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за першу декаду квітня 2010 року.

Абз.1 п. 8 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р. № 256 (із змінами і доповненнями).

14 квітня

Останній день сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за І квартал 2010 року юридичними особами, які сплачують його щокварталу

Ст. 5 Закону України від 11.12.91 р. № 1963-XII «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів»

14 квітня

Останній день плати за придбання торгового патенту на травень 2010 року.

Частина п’ята статей 3, 31 Закону України від 23.03.1996 № 98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (із змінами і доповненнями).

15 квітня

Останній день сплати авансового внеску за першу декаду квітня 2010 року з:

–         рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

–         рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

–         рентної плати за транзитне транспортування аміаку.

П.6 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою КМУ постанови КМУ від 08.06. 2005 р. № 424.

П.5 Прикінцевих положень Закону України від 03.06.08 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

 

15 квітня

Останній день сплати акцизного збору підприємствами - виробниками тютюнових виробів за березень 2010 року

П.4 статті 7 Закону України від 15.09.1995 р. № 329/95-ВР “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” (зі змінами та доповненнями);

П.6.5 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19 березня 2001 року № 111 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 року за № 285/5486 (зі змінами та доповненнями).

19 квітня

Останній день сплати авансового внеску з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за другу декаду квітня 2010 року

Абзац 1 п. 8 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р. № 256 (із змінами і доповненнями).

19 квітня

Останній день сплати авансового платежу збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, у розмірі 1/3 суми збору, визначеної у попередньому розрахунку за I квартал 2010 року.

П 13¹ Порядку затвердженого постановою КМУ від 29.01.99 № 115 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння”.

 

19 квітня

Останній день подання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою за І квартал 2010р.

Абзац дев’ятий статті 4 Указу Президента України від 03.07. 1998 № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами, внесеними Указом Президента України від 28.06.1999 № 746/99).

20 квітня

Останній день сплати єдиного податку з юридичних осіб за березень 2009 року.

Абзац четвертий статті 3 Указу Президента України від 03.07.1998 № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами, внесеними Указом Президента України від 28.06.1999 № 746/99).

20 квітня

Останній день подання розрахунків за березень 2010 року з:

–         рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

–         рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

–         рентної плати за транзитне транспортування аміаку.

П.5 Прикінцевих положень Закону України від 03.06.08 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

П.5 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою КМУ постанови КМУ від 08.06. 2005 р. № 424.

20 квітня

Останній день подання розрахунків з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за березень 2010 року.

П. 7 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р. № 256 (із змінами і доповненнями).

20 квітня

Останній день подання розрахунків за березень 2010 року:

  • зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ;
  • зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

П.3 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.05 № 442.

П.6 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.03 № 2002.

Пп. ”а” пп..4.1.4 п.4.1 статті 4 Закону України від 21.12.00 № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

20 квітня

Останній день подання розрахунків за березень 2010 року з місцевих податків і зборів, щодо яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено місячний базовий податковий (звітний) період – місяць

Пп.”а” пп..4.1.4 п.4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

Стаття 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 „Про місцеві податки і збори”.

20 квітня

Останній день подання розрахунків по збору за використання радіочастотного ресурсу за березень 2010 року.

П.8 статті 57 Закону України від 01.06.2000 р. № 1770-III „Про радіочастотний ресурс України„ (із змінами та доповнення).

Пп.”б” пп..4.1.4 п.4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

20 квітня

Останній день сплати єдиного податку для фізичних осіб - СГД, не пізніше 20 – го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку.

Стаття 2 Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03. 07. 98р. №727/98 із змінами та доповненнями.

20 квітня

Останній день подання звітності розрахунку акцизного збору за березень 2010 року.

Пп. „а” пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

П.4.1 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19 березня 2001 року № 111 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 року за № 285/5486 (зі змінами та доповненнями).

20 квітня

Останній день подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за березень 2010 року.

Пп. „а” пп. 4.1.4 п.4.1 ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

П.5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28 березня 2002 року № 133 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 369/6657 (зі змінами та доповненнями).

26 квітня

Останній день сплати авансового внеску за другу декаду квітня 2010 року з:

  • рентної плати за транзитне транспортування природного газу;
  • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;
  • рентної плати за транзитне транспортування аміаку.

Абз. 1 п.6 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою КМУ постанови КМУ від 08.06. 2005 р. № 424.

П.5 Прикінцевих положень Закону України від 03.06.08 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

29 квітня

Останній день сплати авансового внеску з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за третю декаду квітня 2010 року

Абз.1 п. 8 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р. № 256 (із змінами і доповненнями).

30 квітня

Останній день сплати за січень 2010 року:

  • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ;
  • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію.

П.3 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.05 № 442.

П.6 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.03 № 2002.

Пп. ”а” пп..4.1.4 п.4.1 статті 4 Закону України від 21.12.00 № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

 

30 квітня

Останній день сплати збору за використання радіочастотного ресурсу за березень 2010 року.

П.8 ст. 57 Закону України від 01.06.2000 р. № 1770-III „Про радіочастотний ресурс України” (із змінами і доповненнями)

Пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

30 квітня

Останній день сплати нарахованих сум за березень 2010 року з:

- рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

 

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

 

- рентної плати за транзитне транспортування аміаку.

 

Абз.4 п. 6 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою КМУ від 08.06.2005 р. № 424.

30 квітня 

Останній день сплати фіксованого сільськогосподарського податку за березень 2010 року.

Пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

30 квітня 

Останній день сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за березень 2010 року.

Ст.17 Закону України від 03.07.92 № 2535-XII „Про плату за землю”.

30 квітня

Останній день сплати місцевих податків і зборів за березень 2010 року, по яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування установлено базовий податковий (звітний) період – місяць.

Пп. 5.3.1 п.5.3 ст.5 і пп.. а) пп..4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Ст. 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 „Про місцеві податки і збори”.

30 квітня

Останній день плати за землю фізичними особами – СГД (земельний податок, а також орендна плата за землі державної та комунальної власності) за березень 2010 року.

Ст. 17 Закону України від 03.07.92р. №2535-XII „Про плату за землю”

30 квітня

Останній день сплати акцизного збору підприємствами-виробниками спирту, пива, транспортних засобів та нафтопродуктів за березень 2010 року.

Пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями);

П.6.7 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19 березня 2001 року № 111 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2001 року за № 285/5486 (зі змінами та доповненнями).

30 квітня

Останній день сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за березень 2010 року.

Пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями);

Ст. 4 Закону України від 09.04.99 р. № 587-XIV “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами та доповненнями).

30 квітня

Останній день сплати податкового зобов’язання з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за березень 2010 року (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків).

Абз.2 п. 8 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р.№ 256 (із змінами і доповненнями).

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru