На даний момент 160 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів Інші нормативно-правові акти Особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році

Особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році

e-mail Друк PDF

Лист ДПСУ від 13.03.2012 р. №7224/7/15-2117 «Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році»

ДПС України повідомляє, що пунктом 27 статті 4 Закону України від 22 грудня 2011 року №4282-VІ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (далі — Закон №2154-VІ) визначено: 30 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік.

Екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк у повному обсязі надходять до спеціального фонду Державного бюджету України (п. 24 ст. 4 Закон №2154-VІ).

Згідно з пунктом 51 розділу VI Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456-VI з доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року №2856-VI, екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їхніми виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується, зокрема, у 2012 році до спеціального фонду місцевих бюджетів в розмірі 70 відсотків, у т. ч.: до сільських, селищних, міських бюджетів — 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим — 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя — 70 відсотків;

За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли, зокрема з 1 січня до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243 — 246 ПКУ (п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно зі статтею 250 ПКУ базовий податковий (звітний) період щодо екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

Пунктами 3 — 8 розділу І Закону України від 22 грудня 2011 року №4235-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» (далі — Закон №4235) ставки екологічного податку збільшено в середньому на 8,9 відсотка.

ДПС звертає увагу, що у розділі ІІ «Прикінцеві положення» Закону №4235 зазначено: що він набирає чинності з 1 січня 2012 року, за винятком окремих змін.

З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони й інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно зі статтею 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону №4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.12 р.).

Отже, платники екологічного податку за І квартал 2012 року подають до органів податкової служби щодо кожного об’єкта оподаткування два додатки до Податкової декларації екологічного податку, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня до 12 січня ц.р., а з 13 січня до 31 березня ц.р. включно згідно із Законом №4235. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку за ІІ, ІІІ та ІV квартали ц.р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом №4235.

Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2012 році не змінився.

Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.10 р. №1010 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.11 р. за №26/18764, та подають її протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів ДПС та сплачують податок протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або у день подання митної декларації:

— за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;

— за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах ДПС;

— за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку в органах ДПС.Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2011 року є 9 лютого 2012 року, а останнім днем сплати збору — 17 лютого 2012 року; за I квартал 2012 року, відповідно, — 10 травня 2012 року та 18 травня 2012 року; за ІІ квартал п. р. — 9 серпня 2012 року та 17 серпня 2012 року; за ІІІ квартал п. р. — 9 листопада 2012 року та 19 листопада 2012 року; за ІV квартал 2012 року — 11 лютого 2013 року та 19 лютого 2013 року.

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу ДПС, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. Інакше платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог ПКУ.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru