На даний момент 37 гостей на сайті

Як використовувати підприємницькі кошти? - нагадування від ДФС

e-mail Друк PDF
Коли використання власних коштів є доходом, а коли - ні? За яких умов можна витрачати отримані доходи з підприємницького рахунку?

У зв’язку із численними запитаннями фізосіб – підприємців ДФС у Черкаській області навела актуальні питання – відповіді з бази «ЗІР» (категорії 104.04, 107.04 та 107.12) щодо особливостей відображення у книзі обліку доходів, оподаткування та використання внесених підприємцем на розрахунковий рахунок власних коштів.

1) ФОП на загальній системі оподаткування не відображає у Книзі обліку доходів та витрат власні кошти та не включає їх до складу доходу («ЗІР», категорія 104.04)

Відповідно до п. 177.2 ПКУ, об’єктом оподаткування фізособи – підприємця, що перебуває на загальній системі оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з госпдіяльністю такої фізособи – підприємця. Тож до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізособі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, а саме:

  • виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій формі);
  • суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Таким чином, власні кошти, які фізособа – підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.

2) Після сплати податків ФОП на загальній системі оподаткування може використовувати кошти з розрахункового рахунку для власних потреб («ЗІР», категорія 104.04)

Згідно з ст. 42 ГКУ, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Отже, фізособа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

3) Після сплати податків і ФОП – платник єдиного податку може використовувати кошти з розрахункового рахунку для власних потреб («ЗІР», категорія 107.04)

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

4) Коли до доходу ФОП – платника єдиного податку включаються власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності («ЗІР», категорія 107.04)

Відповідно до п. 292.1 ПКУ доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) – п. 292.6 ПКУ. Дохід визначається на підставі даних обліку, який зобов’язані вести платники для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 292.13 та абз. 1 п. 44.1 ПКУ).

Таким чином, якщо фізособа – підприємець – платник єдиного податку отримала дохід від продажу товарів (робіт, послуг) у вигляді готівки і відобразила його у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) і потім вносить зазначену суму готівки на свій поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, відповідно до встановленого банком порядку, внесена сума готівки не повинна відображатися у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) повторно і враховуватися при визначенні доходу такого платника податку.

5) Якщо ФОП – платник єдиного податку першої групи отримав на рахунок кошти від надання в оренду власного майна, такий орендодавець оподатковує їх за ставкою 15% і переходить на сплату інших податків і зборів («ЗІР», категорія 107.12)

Фізична особа – підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, площа якої не перевищує встановлені ПКУ (пп. 291.5.3 ПКУ), може застосовувати спрощену систему оподаткування як платник єдиного податку другої групи за умови внесення до реєстру платників єдиного податку такого виду діяльності як надання в оренду нерухомого майна та надання цих послуг платникам єдиного податку та населенню.

Разом з цим, якщо на розрахунковий рахунок, відкритий фізособою – підприємцем – платником єдиного податку другої групи надходять кошти за договором оренди майна, укладеного фізособою як орендодавцем, при цьому у реєстрі платників єдиного податку не зазначено здійснення такого виду діяльності як надання в оренду нерухомого майна, то такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Кошти, отримані від надання в оренду майна, оподатковуються за встановленою ставкою єдиного податку у розмірі 15% до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до другої групи. Здійснення такого виду діяльності як надання послуг з оренди платником єдиного податку першої групи, є порушенням умов застосування вказаної групи.

Оподаткування таких коштів здійснюється за встановленою ставкою єдиного податку у розмірі 15% до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Крім того, такий платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

***

Джерело
ДФС у Черкаській області

Додати коментар


Захисний код
Оновити

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru