На даний момент 73 гостей на сайті

Ефективність використання комунального майна обговорили в міській раді

e-mail Друк PDF

Картинки по запросу національний фонд підтримки демократії ned логотип

ПОСТ  -  РЕЛІЗ

Чи  ефективно міська влада управляє комунальним майном громади?

Що виявили результати громадського моніторингу ?

Чому  діяльність  депутатської комісії з питань з питань ЖКГ,комунального майна  і благоустрою     стала  причиною  недоотримань  бюджетом   коштів від оренди і  які права  присвоїли собі депутати незаконно?

Чи наблизив електроний реєстр  доступ  бізнесу  до комунального майна?

Яким повинно бути Положення  про оренду комунального майна?

Відповідь на ці та інші питання 15 серпня 2018 р. обговорили за круглим столом в приміщенні Миколаївської міської ради   представники громадськості, бізнесу, депутати міської ради, керівництво  управління комунального майна  міської ради за участі експерта ГО «Фонд розвитку м.Миколаєва».


Громадська спілка «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу» (надалі Федерація) у своєму дослідженні «Ефективне використання комунального майна» відзначає,що причиною нераціональних недоотримань бюджету від оренди комунального майна  міста є:

- відсутність  організації належного контролю за надходженням до бюджету коштів від оренди комунальної власності  майна з боку Управління комунального майна ;

- невиправдане втручання  в орендні відносини  постійної депутатської комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та благоустрою міста;

- електронний реєстр не виправдав сподівань бізнесу і не наблизив їх до комунальної власності;

-  Положення про оренду комунального майна недосконале і містить безліч корупціогенних чинників, нове Положення не розроблене .

Чи  ефективно міська влада управляє комунальним майном громади?

Що виявили результати громадського моніторингу ?


На протязі січня-липня 2018р. Федерація здійснила громадський моніторинг надходжень до бюджету міста коштів від оренди комунального майна. Його складовими були:

- бюджет міської ради,

- паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання, звіти  про виконання бюджету  за 2016-2017р.р. і I півріччя 2018р.,

- протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань  ЖКГ, комунальної власності та  благоустрою міста ;

- електронний  реєстр комунального майна;

- Положення про оренду комунального майна;

- інші інформаційні джерела.

Відповідно до ст.29  Закону «Про місцеве самоврядування»  управління комунальною власністю відноситься до відання виконавчого комітету. В м.Миколаєві цим займається    Управління комунального майна зі штатом працівників  18 чол. (далі Управління).

На утримання штату працівників Управління витрачено :

2016 р. –  1029 652грн.

2017р.  -    2 489 700грн.

заплановано на 2018р.  -   3 324 900грн.

Для  визначення ефективності  і якості  роботи     Управління  проведено аналіз паспорту  і звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2017рік та паспорту  бюджетної програми  на 2018рік. з застосуванням  Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються  розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Порівняльний аналіз ефективності бюджетної програми управління комунального майна .

Згідно з Методикою  ефективність бюджетної програми визначається в балах:

висока ефективність – 215 і більше балів

середня  - 190-215 балів

низька  - менше 190 балів

РОЗРАХУНОК:

Показники ефективності:

1,48+0,29+1:3х100% = 92,3 бали

Показники якості:  (в звіті відсутні) , тому за Методикою розраховуємо:

92,3 х 2 = 185  балів

Слід відзначити, що показник ефективності – заплановані і виконані нормативні правові акти (НПА) не відповідає дійсності. Згідно з паспортом бюджетної програми заплановано виконання 1385 НПА На наш запит  №83 від 24.07.18р.  стосовно кількості і найменування  НПА  відповіді не отримано, у вільному доступі на сайті міської ради   жодного НПА , виконаного управлінням не спостерігається, а в паспорті бюджетної програми на 2018 рік вже заплановано 1500 НПА, за I  півріччя 2018 р. виконання НПА також не спостерігається.

2018рік :

1,48+0+1:3х100= 83

Показник якості 83х2=166 балів

Таким чином, за шкалою аналізу  ефективність  бюджетної програми Управління комунального майна  низька, бо становить  менше 190балів.

З метою визначення ефективності   управління комунальною власністю, було зроблено низку   запитів  до Управління . Отримані відповіді були порівняні  з даними, які знаходяться у вільному доступі : бюджеті Миколаївської міської ради, паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання.  електронний реєстр. .Як показали результати  порівняння , Управління  у повному обсязі не володіє цією інформацією, що підтверджується розбіжностями  між даними Управління і звітними документами.

Кількість об’єктів  комунальної власності за даними Управління

Кількість об’єктів комунальної власності , які містяться  в електронному реєстрі

2270

2566

Різниця між цими даними складає 296 об’єктів .

Надходження до бюджету  коштів від оренди комунального майна:

рік

Заплановано отримати

Фактично  отримано

різниця

Дані Управління

млн.грн.

Дані бюджетного

звіту млн.грн

Дані Управління

млн.грн.

Дані бюджетного

звіту млн.грн

2015

10,023

2016

7,4

8,4

13,105

11,426

1\1,679

2017

10,5

10,5

13,285

10,825

0\2,46

Таким чином, Управління надало недостовірну інформацію, в якій  завищило фактичне  надходження  коштів до бюджету в 2016 р. на 1,679 млн.грн., в 2017р.-на 2,46 млн.грн., а в 2016р. занизило плановий показник  на 1 млн.грн.

Якщо порівнювати  3 останні роки 2015-2017, то вбачається, що показник  надходжень до бюджету знаходиться майже на  одному рівні в 2015 і 2017р.р. а в порівнянні з 2016р.в 2017 р. цей показник  зменшився на 0,6млн.грн. На 2018рік заплановано10 млн.грн.  Таким чином при плануванні  доходів Управління  свідомо занижує планові показники. Якщо в 2017р. отримали 10,825млн.грн., то плановий показник на наступний рік не може бути меншим ніж 10,825млн. грн.  Звертаємо увагу – відповідно до законодавства орендна плата індексується ,  що становить додатковий пасивний доход і його необхідно враховувати при плануванні. Таким чином– за рахунок заниження планових  показників, Управління штучно  підвищує ефективність своєї роботи.

Чому  діяльність  депутатської комісії з питань з питань ЖКГ,комунального майна  і благоустрою     стала  причиною  недоотримання  бюджетом   коштів від оренди і які права депутати присвоїли  собі незаконно?

В рамках виконання проекту Федерація спробувала розібратись,  чому падають доходи від оренди комунального майна - зменшилась його кількість , знизились ціни, немає  охочих брати  майно в оренду,  за рахунок чого збільшувались доходи – від індексування  орендної плати  чи  надання доступу до нових об’єктів.

Для досягнення цієї мети  були використані  протоколи засідань і рішення постійної депутатської комісії з питань ЖКГ,  комунальної власності та благоустрою міста (далі Комісія), електронний реєстр комунального майна.

Моніторинг протоколів  Комісії показав наступне.

Заяви, які надходять до Управління  одразу передаються для розгляду  на Комісію, де вони  знаходяться на розгляді тривалий час . Це стосується як заяв на  оренду комунального майна так і заяв на подовження вже укладених договорів оренди.

У 2016 році  заяви орендарів про надання в оренду  комунального майна розглядались  в строки від  2 до 8 місяців. При цьому  за  ці об’єкти  бюджет не тільки не отримував доходи від орендної плати, а ще і ніс витрати на їх утримання. Загальна площа таких об’єктів становила 3434,4 кв.м. Якщо брати середню вартість оренди 1 кв.м, то втрати  бюджету складають 470 720грн. на місяць ( без врахування  індексу інфляції і без витрат на їх утримання), за весь період затримки/або відмови  ця сума сягає більше 3 млн. грн.

У  2017р.   до управління надійшло заяв на оренду об’єктів комунального майна загальна площа яких становить 8604,09 кв.м . Розгляд  заяв складає   від 2-х до 7 місяців, в окремих випадках 1,5 року,  деяким з них  загальною площею 6688,71кв.м  згодом комісія  відмовила в оренді . Орієнтовна вартість втрат  бюджету разом з витратами на утримання цих обєктів  склала 3, 6 млн.грн. . Наведені дані  втрат бюджету за 2016-2017р.р. є суттєво занижені, бо не представляється можливим  врахувати  весь період  оренди по  об’єктам, які в оренду не  передані , індекс інфляції,  оцінка вартості майна і інші вихідні дані, які впливають на розмір орендної плати.        При дослідженні протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань ЖКГ,комунального майна і благоустрою  встановлено, що зазначена комісія   перебрала на себе невластиві  їй функції учасника орендних відносин  наряду з Управлінням та бізнесом.

Підприємництво, яке має або хоче мати  відносини у сфері комунального майна   для здійснення підприємницької діяльності, постійно знаходиться в стресовому стані, адже для них отримання  в оренду або подовження таких договорів  перетворилось на ходіння по муках .  В межах від 2-х до 15 місяців заяви про надання  в оренду або подовження договорів знаходяться  на розгляді в депутатській комісії і  такий розгляд інакше як знущанням назвати  не можна. Чого тільки варті причини затягування – «перенесено для вивчення, відсутність кворуму» і так з місяця в місяць.

В переглянутих  нами заявах на подовження договорів орендарі зазвичай просять встановити строк дії договору   2 роки 11 місяців,  але  всупереч п.1 ст.17 ЗУ «Про оренду державного і комунального майна», якою мінімальний строк оренди визначено не менше 5 років, а його зменшення  є прерогативою виключно орендаря, депутатська комісія  на свій розсуд встановлює строк оренди 1 рік. Таким чином через  2-5 місяців орендарі знову мусять збирати документи і  проходити ту ж саме процедуру «ходіння по мукам», щоб знову  отримати подовження на 1 рік і так до безкінечності. Та це в кращому випадку.  Інший варіант депутатського розгляду  - «відмовити за  недоцільністю» і Управління вже не має права  укладати або подовжувати такий договір..

Виникає питання,  чому  депутати, яким  громада довірила своє майно і кошти, стали причиною  неефективного використання майна і наскільки  вони  діють в правовому полі?

Для цього  були  використані  такі документи  міської ради: статут, регламент положення про депутатські комісії.

Спочатку звернулись  до законодавства  в частині повноважень  міської ради  у сфері комунального майна.

ст.19 Конституції України  встановлює : «Органи державної влади і  органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти  тільки на підставі, в межах повноважень і способом , які передбачені Конституцією і законами України».

Законом, який встановлює повноваження міських рад  є Закон «Про місцеве самоврядування в Україні».  Зокрема,  повноваження міської ради  у сфері комунального майна  визначені у  п.30 ст.26 цього закону, який  визначає межі втручання депутатів у цю сферу, а саме   прийняття рішень щодо  відчуження комунального майна, затвердження місцевих програм  приватизації,  придбання приватизованого майна та надання у концесію  об’єктів права  комунальної власності.

Натомість , відповідно до ст.29 ЗУ «Про місцеве самоврядування» до повноважень  виконавчих органів влади належить управління комунальною власністю. В  м.Миколаєві ця функція покладена на Управління комунального майна.

При ознайомленні з Положенням  міської ради про депутатські комісії, вбачається, що міська  рада порушила ст.19 Конституції України, ст.29  і п.30 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» в частині наділення депутатської комісії з питань ЖКГ, комунальної власності і благоустрою  правом :

- надавати  рекомендації та готувати висновки до розпоряджень щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, нерухомого майна (нежитлових приміщень) та інших дій стосовно орендованого майна.

- надавати рекомендації та висновки стосовно передачі об’єктів комунальної власності у безкоштовне постійне чи тимчасове користування юридичним та фізичним особам.

Як вбачається з наведеного,  постійна депутатська комісія з питань ЖКГ, комунального майна і благоустрою  незаконно    перебрала на себе невластиві  їй функції учасника орендних відносин  наряду з Управлінням комунального майна, при цьому  примудрилась стати вище всіх – якщо депутатська комісія не погоджує  надання в оренду комунального  майна, то Управління не має права укладати з суб’єктом господарювання договору оренди, або якщо не погоджує подовжити вже укладений договір , то Управління його не подовжує .

Так незаконна діяльність депутатів не тільки завдає шкоди міському  бюджету, зменшуючи його доходи, а й викликає у підприємців недовіру до   місцевої влади.

Чи наблизив електроний реєстр  доступ  бізнесу  до комунального майна?

На протязі багатьох років бізнес  прагнув  отримати   спрощений доступ до комунального майна, встановлення в цій сфері  чітких і прозорих правил взаємодії з органами місцевого самоврядування. Не так давно, а саме перед виборами мера міста і депутатів міської ради  восени 2015 року підприємництво напрацювало  свої пропозиції  і  уклало меморандуми про їх просування з тодішніми кандидатами , а зараз депутатами від різних фракцій  і теперішнім міським головою. І зараз бізнес  вимагає відповіді, чому  його пропозиції  замилюються, а стан справ з доступом до комунального майна   не тільки не покращився, а став просто нестерпним.

Обіцяний електронний реєстр комунального майна , за який було заплачено близько

400 тис.рн., не тільки не наблизив доступ бізнесу до комунального майна, а ще більше його ускладнив. Жодна з пропозицій бізнесу не була врахована, тому  працювати з цим реєстром просто неможливо – інформація не відкривається, зміни до реєстру не вносяться,  характеристика об’єктів не наводиться. Гроші громади витратили, галочку поставили, а для кого це зроблено не зрозуміло.  Що не для бізнесу то це стовідсотково.

Яким повинно бути Положення  про оренду комунального майна?

Основним документом, який регулює порядок  управління комунальною власністю  є Положення про оренду комунального майна.  Якщо   говорити про ефективність чи неефективність такого управління, то треба розпочинати саме з цього Положення. За результатами перевірки Положення встановлено, що воно не відповідає вимогам законодавства, не встановлює чітких і прозорих правил в цій сфері, містить близько 25 корупціогенних чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та, як наслідок, мати негативний вплив на суб’єктів господарювання, а саме:

- не встановлені конкретні підстави та критерії для прийняття тих чи інших рішень (надання рекомендацій ), зокрема,  за яких умов надається відмова;

- не  встановлено порядку надання згоди  на укладення договору оренди  управлінням комунального майна;

- не встановлено підстав за яких може бути відмовлено в укладенні договору оренди;

- наявні проміжні етапи  та органи без конкретизації їхньої участі в  адміністративній  процедурі, зокрема:

- не вказано правові підстави  для участі в орендних відносинах  постійної депутатської  комісії;

2) не встановлено послідовності дій посадовців та суб’єктів господарювання у разі, якщо депутатська комісія не проводить засідання впродовж тривалого часу

- відсутні формальні, тобто ті, що піддаються зовнішній незалежній перевірці, критерії  обрання найкращої пропозиції учасників конкурсу. Тобто не встановлено конкретних умов/бальної оцінки, завдяки чому  можна визначити конкретні умови  забезпечення  вирішення пріоритетних  економічних і соціальних напрямків  розвитку міста , подальшої експлуатації об’єктів оренди.

- не визначено підстави\критерії, відповідно до яких визначається строк надання майна в оренду та інші.

Для  порівняння , нами були досліджено  аналогічні Положення в містах Вінниця, Львів, Житомир, де чітко прописані порядок і правила  надання в користування комунального майна, тому там не виникає  конфліктних ситуацій і зловживань з боку  депутатів і управління комунального майна.

Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу  разом з асоціацією юристів «Правозахист»   та представниками бізнесу  розробили проект Положення про оренду комунального майна , основною концепцією якого є :

1) учасниками орендних відносин у сфері комунального майна є виконавчий комітет, управління комунального майна , балансоутримувачі. Депутатська комісія не має права  погоджувати (надавати висновки, рекомендації) з питань надання в оренду комунального майна ;

2) порядок і строки укладення договорів оренди і їх подовження;

3) порядок  надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендарями і способи їх відшкодування, визначення кола осіб, які несуть відповідальність за  порушення  при укладанні та виконанні договорів оренди.

Взагалі такого «безпредела» у сфері відносин з комунальним майном  як у м.Миколаєві , ми не знайшли по всій Україні. Слід відзначити, що власність громади м.Миколаєва  депутати разом з керівництвом управління комунального майна напевно   вважають своєю особистою  власністю, бо навіть  намагання  громадськості отримати доступ до документів натикаються на  жорстку відсіч з боку керівництва Управління комунального майна.

Як показали результати дослідження,  в м.Миколаєві потребує лікування не тільки  бюджет, а й особи , від яких залежить його наповнення.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru